Muzeul Virtual al Holocaustului Romilor ”ION CIOABĂ”

Selectează

Să le oferim un viitor mai bun!

”Copiii aceștia să fie cuminți și să meargă să învețe carte, să-si asculte și să-și ajute mamele și tații, că ei vă îmbracă, vă cumpără hăinuțe și mâncare. Căci numai dacă învățați carte o să vă fie bine.”


Fundația Social-Culturală a Romilor ”Ion Cioabă”
s-a înființat în anul 1998.

 
 
”Tatăl meu avea 7 ani când a fost deportat cu familia.
Ce nu a mai putut face el s-a realizat prin Fundația ce îi poartă numele.
Până în prezent au fost elaborate mai multe proiecte și demersuri dezvăluind deportarea romilor în Transnistria.”
Luminița Cioabă

M.S Regele Internațional al Romilor Ion Cioabă

Fundația Social-Culturală a Romilor "Ion Cioabă"

Adresa: Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, bl. 16, Judeţul Sibiu codul fiscal 10682924, cont bancar IBAN (Lei): RO14BACX 0000 0030 0815 0000 deschis la Unicredit Bank Sibiu,.

Implicările Fundației Social-Culturale a Romilor ”Ion Cioabă”

Pentru un viitor mai bun...

Sprijină programele noastre educaționale adresate copiilor și tinerilor de etnie romă. Susține activitatea noastră printr-o donație în contul: 

RO14BACX 0000 0030 0815 0000

deschis la Unicredit Bank Sibiu

Proiecte și acțiuni

ALOCUȚIUNEA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEILA DECORAREA SUPRAVIEȚUITORILOR

În numele statului român, am decorat astăzi trei supraviețuitori romi ai Holocaustului. Am înțeles să onorez, astfel, memoria miilor de semeni ai noștri, deportați în anii 1942-1943 în Transnistria.

Așa cum consemnează Raportul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, numărul deportaților romi a atins cifra de 25.000, jumătate dintre aceștia fiind copii. Unsprezece mii dintre ei au murit. Incluși, alături de evrei, în politica de purificare etnică a regimului vremii, romii au fost trimiși în Transnistria în valuri: mai întâi, romii nomazi, apoi cei sedentari, considerați de către autorități ”periculoși și indezirabili”. Autoritățile au fost nemiloase: i-au luat pe romi din case, i-au luat pe romi din armată, i-au luat pe romi din orașe sau de la marginea acestora și i-au trimis departe, pentru a obține o națiune pură.

Cine își poate imagina suferințele acestor oameni? Cine poate explica dispariția unor comunități întregi, unele vechi de secole?

Cine va putea șterge lacrimile acestor năpăstuiți? Cu siguranță, nimeni, niciodată.

Avem însă datoria să vorbim despre toate acestea. Trebuie să le spunem copiilor noștri că, acum șase decenii, copii ca și ei au fost trimiși de statul român să moară de foame și de frig. Trebuie să le spunem mamelor din România că statul român a ucis mame de romi prin înrobire și mizerie. Se cuvine să amintim că bărbații romi care luptau pentru patrie au fost scoși din armată pentru a fi trimiși între Nistru și Bug.

Educația din România are datoria de a aduce la cunoștința noilor generații Holocaustul, așa cum are datoria de a vorbi despre epoca robiei romilor sau despre crimele comunismului.

Umilințele din trecut, ca și stigmatul din prezent trebuie amintite și românilor, și celorlalți europeni. Astăzi, romii reprezintă cea mai numeroasă minoritate discriminată de pe continentul european. Incluziunea lor socială nu va putea fi rezolvată prin măsuri izolate și deseori contradictorii ale guvernelor naționale sau ale autorităților locale din țări membre ale Uniunii Europene.

Avem, de fapt, nevoie de o politică europeană pentru romi. Experți există și trebuie să știm să folosim expertiza lor. 

Este, desigur, nevoie de resurse financiare, fiindcă deocamdată, de la revoluție încoace, sumele alocate pentru incluziunea socială a romilor au fost neînsemnate. Este nevoie, pe de altă parte, și de resurse de sensibilitate socială pentru ca semenii noștri să aibă aceleași drepturi, pentru ca ei să aibă aceleași șanse de împlinire profesională, civică sau politică.

Așa cum România a devenit un model pentru reprezentarea politică a minorităților, ea poate deveni, ea trebuie să devină un model pentru incluziunea socială a romilor. Pentru că romii fac parte din viitorul României, al unei Românii europene.

Tragedia Holocaustului este de acum parte a memoriei noastre colective. Avem datoria să gestionăm această memorie. Dar avem și datoria de a construi un viitor. Ambele țin de responsabilitatea noastră politică.

Iertați-ne, fraților și surorilor, pentru ceea ce a fost, iar viitorul României îl vom construi frumos împreună!

Implicare

Proiecte educaționale

În căutarea locurilor unde au fost deportați romi

Proiecte culturale

Adrian Pintea recitând versuri la lansarea volumului Rădăcina Pământului

Luminița Cioabă și Nicolae Gheorghe la prezentarea cărții Tragedia Romilor din Romania 1942-1945

Dr Radu Ioanid la prezentarea cartii

Dr. Radu Ioanid la prezentarea cărții

"Drumul lacrimilor Auschwitz-Birkenau-Bug"

Cărți publicate

Luminița Cioabă

Fundația Social-Culturală a Romilor

”Ion Cioabă” 

Deportarea în Transnistria

MĂRTURII

Editura Neo Drom

2005

DRUMUL

Luminița Mihai Cioabă
Editura Neo Drom 2021

TRAGEDIA ROMILOR DEPORTAȚI ÎN TRANSNISTRIA

Radu Ioanid - Michelle Kelso - Luminița Mihai Cioabă
Editura POLIROM

LACRIMI ROME

Luminița Mihai Cioabă
Editura ROM MEDIA

error: Content is protected !!